Ben

”Ben”

Goonie’s Heart and Soul

Född 090126, Svart hane, HD A, 2 Cert

E. Ch Firstone Aus Dem Elbe-Urstromtal

U. Goonie’s Golly Miss Mollie

Ägare: Mona, Perry och Martina

– Se Bens MH längst ner på sidan!

Goonie's Heart and Soul

Goonie’s Heart and Soul

Goonie's Heart and Soul

Goonie’s Heart and Soul

 

Goonie's Heart And Soul

Goonie’s Heart And Soul

 

Ben 1:a med CK i Öppenklasshanar120728 SBC Morokulien Janet Wood, kennel Pepperjay

1 år gammal

9 månader gammal på utställning i Växjö

Nästan 7 veckor

Nästan 7 veckor

Nästan 6 veckor

Nästan 6 veckor

1 månad

1 månad

27 dagar

27 dagar

20 dagar

20 dagar

13 dagar

13 dagar

6 dagar

2 dagar

2 dagar

 

1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar ochdrar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad,men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvillig. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar
sig undan, tar eventuellt kontakt med fö.
Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontakt beteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a.
LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b.
LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt
eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c.
LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller,drar ej emot Biter – drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl.
släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a.
JAKT
Förföljande
Startar ej.(1:a & 2:a ggn) Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/springer
ej fram.(1:a & 2:a ggn)
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tids fördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam
och i huvudsak
lugn. Enstaka aktivitets-
höjningar
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar
snabbt aktiviteter.
5.a
AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5.b
AVST.LEK
Hot/agg
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar
under mom. första del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5.c
AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad. Går fram när fig. pratar eller bollar med föremål. Går fram när fig. ger sig tillkänna. Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5.d
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men
visar intresse.
Leker, griper
försiktigt, släpper,
drar ej emot.
Griper direkt.
Kan släppa och
ta om. Drar
emot.
Griper direkt med hela
munnen. Drar
emot, släpper ej.
5.e
AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö lägger ner overallen. Går fram när fö sitter på huk o talar till overallen – lockar på hunden. Går fram till overallen när fö står bredvid. Går fram till overallen när fö gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el litentempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse
för overallen.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot
overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när fö
står bredvid.
Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanman-
ö ver.
Liten båge, el liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp/
luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa
avbrott.
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan
flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när fö tagit av figs klädnad. Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när fö står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva vägen. Går fram till spöket utan hjälp.
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig. bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt- beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a.
LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b.
LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på förem. Griper försiktigt
eller nyper i föremål.
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår
till aktivitet/ passivitet.
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt tendenser/ avstår skotten

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Blue Taste Theme created by Jabox